Байгаль орчин

Байгууллагын орчин

Corporate environment (3)

Ерөнхий менежерийн газар

Corporate environment (4)

Борлуулалтын хэлтсийн булан

Corporate environment (2)

Компанийн хурлын өрөө

Staff activity room

Ажилтнуудын үйл ажиллагааны өрөө

Виртуал үйлдвэрлэл

Virtual Production (2)

Бүрэн автомат лазер гагнуурын тоног төхөөрөмж

Virtual Production (3)

Бүрэн автомат лазер гагнуурын тоног төхөөрөмж

Virtual Production (4)

Бүрэн автомат лазер хайчлах тоног төхөөрөмж

Virtual Production (1)

Хоосон бүс

Үйлчлүүлэгчтэй хийсэн ярилцлага

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)